субота, 23. јул 2016.

ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: „МОРАЛ ЈЕ ИЗНАД ЗАКОНА“

       Будући да сам старија од Данице Максимовић, а да сам се интересовала шта Патријарх Павле говори да бих тако живела, било би логично да нисам за нудизам. Матора сам и хришћанка сам, па ми то нешто и не стоји. Међутим, ја нисам ни против, јер – шта ме брига. Нека свако ради како му је воља, све је то по Божјем допуштењу. И да не да Бог да ја кршим Његову вољу. Ово не пишем да бих бранила Даницу Максимовић и њено право на слободу избора како ће да се влада. Њу ће бранити њена дела. Браним своје право на нормалност, на несаблажњавање, ничим, па ни „новинарством“.  Окомићу се свом силином на једну реченицу, силином знања и части, нормално, онолико колико ја то имам. Дакле, ово је мој непријатељ, ове реченице:

„Подсећамо да је новинар на службеном задатку и на јавном месту извештавао о јавној личности која ју је напала заједно са обезбеђењем. Новинарка је физички повређена, опрема јој је поломљена, док су отваране преписке новинара са уредницима“ (copy & paste).

Е, сад да видимо:


Приватан живот и лични записи

Члан 80

Информација из приватног живота, односно лични запис (писмо, дневник, забелешка, дигитални запис и сл.), запис лика (фотографски, цртани, филмски, видео, дигитални и сл.) и запис гласа (магнетофонски, грамофонски, дигитални и сл.), не може се објавити без пристанка лица чијег се приватног живота информација тиче, односно лица чије речи, лик односно глас садржи, ако се при објављивању може закључити које је то лице.
Пристанак је потребан и за непосредно преношење лика или гласа путем телевизије, радија и слично.
Информација и запис из става 1. овог члана не могу се објавити без пристанка онога на кога се односе, ако би објављивањем било повређено његово право на приватност или које друго право.
Пристанак дат за једно објављивање, за одређени начин објављивања, односно за објављивање у одређеном циљу не сматра се пристанком за поновљено објављивање, за објављивање на други начин, односно за објављивање за друге циљеве.

Кад није потребан пристанак за објављивање?

Члан 82
Информација из приватног живота, односно лични запис, може се изузетно објавити без пристанка лица из чл. 80. и 81. овог закона ако у конкретном случају интерес јавности да се упозна са информацијом, односно записом претеже у односу на интерес да се спречи објављивање.
Сматра се да интерес јавности из става 1. овог члана претеже у односу на интерес да се спречи објављивање информације из приватног живота, односно личног записа лица, нарочито:

1) ако је то лице информацију, односно запис наменило јавности, односно доставило медију у циљу објављивања;
2) ако се информација, односно запис, односи на личност, појаву или догађај од интереса за јавност, посебно ако се односи на носиоца јавне или политичке функције, а објављивање информације је у интересу националне безбедности, јавне сигурности или економске добробити земље, ради спречавања нереда или злочина, заштите здравља или морала, или заштите права и слобода других;
            3) ако је лице својим јавним изјавама, односно понашањем у приватном, породичном или професионалном животу привукло пажњу јавности и на тај начин дало повода за објављивање информације, односно записа;
            4) ако је информација саопштена, односно ако је запис начињен у јавној скупштинској расправи или у јавној расправи у неком скупштинском телу;
            5) ако је објављивање у интересу правосуђа, националне безбедности или јавне безбедности;
6) ако се лице није противило прибављању информације, односно прављењу записа, иако је знало да се то чини ради објављивања;
            7) ако је објављивање у интересу науке или образовања;
            8) ако је објављивање потребно ради упозорења на опасност (спречавање заразне болести, проналажење несталог лица, спречавања преваре и сл.);
            9) ако се запис односи на мноштво ликова или гласова (навијача, концертне публике, демонстраната, уличних пролазника и сл.);
            10) ако се ради о запису с јавног скупа; Е, сад ћу да тражим и да нађем шта је „јавни скуп“
            11) ако је лице приказано као део пејзажа, природе, панораме, насељеног места, трга, улице или као део сличног призора.
           
ПРАВО НА ДЕО ДОБИТИ (џаба ти добит, ако изгубиш живце!)
Члан 119
            Ако је објављеном информацијом, односно записом повређено лично достојанство, аутентичност, односно приватност лица, повређени има право да од издавача тужбом захтева део добити остварене објављивањем информације, односно записа, сразмерно томе колико је објављивање допринело остварењу добити, независно од других средстава правне заштите која том лицу стоје на располагању у складу са одредбама овог закона.
Аха, ово је други закон. Ту има шта је јавни скуп.

Члан 2
            Окупљањем грађана, у смислу овог закона, сматра се сазивање и одржавање збора или другог скупа на за то примереном простору (у даљем тексту: јавни скуп).

...

            За мој укус, нудистичка плажа свакако није примерено место за организовање јавног скупа, јер ја у таквом „костиму“ не бих ишла ни на какав збор. Друго, овде се нису људи скупили око нечег јавног, него су појединци дошли на одмор.

            Према томе – марш бре! Марш, бре, из мог живота, ти, медије, у којем је ово објављено,  јер је то насиље! Насиље над Даницом Максимовић, али и нада мном. Шта ми силом гураш голу жену под нос?! Пре тога – гола Мира Карановић. У другим новинама Сека Саблић у купаћем костиму. Жена има око 75 година. Ове две претходне у просеку по 60! Па да л' има нешто у њиховим уметничким биографијама што више заслужује нашу пажњу од њихових тела?! Такво унижавање личности...! И њихове и моје...  Ја немам речи.

Бојкотоваћу такве теме. Бојкотоваћу ове медије! Имаће бар кинту мање од мене, па нeк си ставе прс` на чело, кад погледају на тираж, а мене нема. Марш, бре! Марш, бре, из мог живота! Па нећете ви да ми гадите живот! И још треба да вам платим да ми то радите?! Ало! Мајстори! Да л' сам ја будала?! А овако писмена? Па нисам! Нисам. И нећу, бре, нећу вас.

Ало, Тасовац! Брате слатки, па што мени правиш твоју фризуру. Имаш закон, удри, бре, за овакве ствари. Ма, имаш приватну иницијативу, дигни глас, ако није фалсет...

Да л' чује неко да ја дречим...? Ко је угасио светла закона у Србији, па је мрак...?

У ствари, боље ми је да се вратим на наслов. Тако. Довољно је ово. Његове речи светле још увек, и сада, и у векове векова. Амин

ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ: „МОРАЛ ЈЕ ИЗНАД ЗАКОНА